Tin tức & sự kiện

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

03/01/2023

SGH: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Năm 2022

24/10/2022

SGH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

06/09/2022

SGH: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022

26/08/2022

SGH: Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhận sự Giám Đốc và Kế Toán Trưởng

24/08/2022

SGH: Ông Nguyễn Đường Giang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026

24/08/2022

SGH: Giải trình báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2022

23/08/2022

SGH: Bổ nhiệm Bà Hà Thị Mai Phương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát

19/08/2022

SGH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/08/2022

SGH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/08/2022

SGH: Giải trình chứng khoán bị cảnh báo do chậm họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

08/08/2022

SGH: Giải trình chứng khoán bị cảnh báo do chậm họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

04/08/2022

SGH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

SGH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/07/2022

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

22/07/2022

HNX đưa thêm 3 mã cổ phiếu vào diện cảnh báo

Ngày 22/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa 3 cổ phiếu VGP, SDU và SGH vào diện cảnh báo.

22/07/2022

SGH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

SGH: Thông báo đưa vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ

22/07/2022

SGH: Quyết định về việc đưa vào diện bị cảnh báo