Tin tức & sự kiện

18/01/2023

SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/01/2023

SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/01/2023

SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/12/2022

SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/12/2022

SGP: Thay đổi nhân sự

29/11/2022

SGP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/11/2022

SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/11/2022

SGP - Canh mua khi giá xuống dưới mức 9,900 đồng

CTCP Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP) là một trong những doanh nghiệp khai thác cảng biển hàng đầu tại khu vực miền Nam. Trong đó, cảng Sài Gòn Hiệp Phước đang được giới phân tích đánh giá cao về tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ có vị trí chiến lược.

09/11/2022

Cảng Sài Gòn muốn cho Liên doanh SSIT vay 24 triệu USD để trả nợ ngân hàng

Cảng Sài Gòn dự kiến dùng số tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp để cho Công ty Liên doanh SSIT vay 24 triệu USD nhằm trả nợ đến hạn của các tổ chức tín dụng.

03/11/2022

SGP: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/10/2022

SGP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/10/2022

SGP: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

25/10/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGP của CTCP Cảng Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 02/11/2022 đến 22/11/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

18/10/2022

SGP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/10/2022

SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/09/2022

SGP: Ông Nguyễn Thanh Tuấn thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

16/09/2022

SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

SGP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

SGP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị