Tin tức & sự kiện

16/09/2022

SGP: Thay đổi nhân sự

16/09/2022

SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

SGP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

SGP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

SGP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/07/2022

SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

SGP: Thay đổi nhân sự

27/05/2022

SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGP của CTCP Cảng Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế Toán Công ty CP Cảng Sài Gòn (Lầu 3, trụ sở Cảng Sài Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, Tp.HCM) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/06/2022. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và bản chính CMND/CCCD đang còn hiệu lực.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

17/05/2022

SGP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/05/2022

SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

SGP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

29/04/2022

SGP: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

25/04/2022

SGP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

SGP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

SGP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/04/2022

SGP: Báo cáo thường niên 2021

09/04/2022

SGP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông