DNSE Detail Stock SGP
SGP

Cảng Sài Gòn

UPCOM: CTCP Cảng Sài Gòn

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

02/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

02/03/2024

Tổng quan

CTCP Cảng Sài Gòn hoạt động trong lĩnh vực:

- Công trình công nghiệp.
- Khảo sát địa chất, khảo sát sửa chữa công trình ngầm.
- Tàu dịch vụ dầu khí.
- Căn cứ cảng dịch vụ.
-Vận chuyển, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình biển.
- Kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô (FSO/FPSO).
- Cơ khí dầu khí.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Cảng Sài Gòn

Giá hiện tại

1,356

0

0

-

1.92

-

0

0.05%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Huỳnh Văn Cường

Tổng giám đốc

Nguyễn Lê Chơn Tâm

CTCP Cảng Sài Gòn hoạt động trong lĩnh vực:

- Công trình công nghiệp.
- Khảo sát địa chất, khảo sát sửa chữa công trình ngầm.
- Tàu dịch vụ dầu khí.
- Căn cứ cảng dịch vụ.
-Vận chuyển, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình biển.
- Kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô (FSO/FPSO).
- Cơ khí dầu khí.

Lịch sử phát triển:

- Năm 1993: Thành lập công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí trên cơ sở sáp nhập Công ty Dịch vụ Dầu khí - PSC (thành lập năm năm 1986) và Công ty Địa vật lý và Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí - GPTS (thành lập năm 1989).

- Năm 1994: Công ty Dầu khí Thái Bình Dương được sát nhập vào PTSC.

- Năm 1996: Thành lập lại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí là thành viên của Tổng Công ty Dầu khí VN.

- Ngày 29/12/2006: Chuyển thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.

- Ngày 9/2/2007: Chuyển thành Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.

- Ngày 20/09/2007: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Năm 2008: Phát hành 75 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 1,750 tỷ đồng.

- Năm 2009: Đổi tên Tổng công ty thành Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Chào bán thành công 25 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ lên 2,000 tỷ đồng.

- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 2,978 tỷ đồng. Thực hiện tái cấu trúc và chuyển đổi một số đơn vị thành Công ty cổ phần.

- Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 4,467 tỷ đồng.

- Năm 2018: Tăng vốn điều lệ lên 4,779.66 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của SGP mới (nhiệm kỳ trung bình 2.2 năm)


Ban giám đốc

2.1 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của SGP mới (nhiệm kỳ trung bình 2.1 năm)

Cổ đông lớn