Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SGS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 45,13% so với cùng kỳ, lãi 10,63 tỷ đồng.

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SGS - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 12,46 tỷ đồng, giảm 2,89% so với cùng kỳ.

06/09/2023

Một tập đoàn bất động sản có tiếng, lâu đời ở Tp.HCM liên tục báo lỗ thời gian gần đây

22/08/2023

SGS: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản

04/08/2023

SGS: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

02/08/2023

SGS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

SGS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

25/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SGS - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 13,63 tỷ đồng, giảm 10,82% so với cùng kỳ.

22/07/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGS của CTCP Vận tải biển Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
          - Thời gian thực hiện: từ ngày 03/08/2023 đến ngày 14/08/2023
          - Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng CTCP Vận tải biển Sài Gòn, số 9 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

21/07/2023

SGS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21/07/2023

SGS: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

18/07/2023

SGS: Đính chính Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/07/2023

SGS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/06/2023

SGS: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/06/2023

SGS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/06/2023

SGS: Nhận được Đơn xin nghỉ việc của ông Lê Minh - Phó Tổng Giám đốc

14/06/2023

SGS đặt kế hoạch lợi nhuận 2023 đi ngang, cổ tức tỷ lệ 25%

CTCP Vận tải biển Sài Gòn (UPCoM: SGS) công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với kế hoạch tổng doanh thu gần 174 tỷ đồng, giảm 4% và lãi sau thuế đi ngang 43 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022.

13/06/2023

SGS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2023

SGS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2023

SGS: Nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Minh