Tin tức & sự kiện

01/02/2023

SGT: Đính chính chức danh Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh và ngày ký BCTC HN quý 4/2022

31/01/2023

SGT: CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022

31/01/2023

SGT: CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2022

31/01/2023

SGT: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

SGT: CBTT về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành – Ông Lê Văn Ron thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý rủi ro kể từ ngày 01/02/2023

31/01/2023

SGT: Giải trình phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo quý 4/2022

31/01/2023

SGT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

SGT: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB - Lê Thị Kim Nhung

16/01/2023

SGT: Quyết định HĐQT ban hành quy chế CBTT 2023

10/01/2023

SGT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB - Lê Thị Kim Nhung

30/12/2022

SGT: Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên

30/12/2022

SGT: Quyết định của HĐQT về việc vay vốn CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội

30/12/2022

SGT: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt đầu tư dự án và giao công ty con thực hiện dự án

26/12/2022

Saigontel lập công ty sản xuất linh kiện điện tử 230 tỷ tại Quảng Ninh

HĐQT CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (Saigontel, HOSE: SGT) thông qua việc góp 100% vốn thành lập công ty con là Công ty TNHH Linh kiện điện tử Quảng Yên với vốn điều lệ 230 tỷ đồng.

26/12/2022

SGT: Quyết định của HĐQT về việc thành lập công ty con và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của chủ sở hữu

21/12/2022

SGT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16

15/12/2022

Giao dịch bổ sung - 56,504,415 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã CK: SGT) như sau:

07/12/2022

SGT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

06/12/2022

SGT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB - Lê Thị Kim Nhung

05/12/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 74,001,604 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn như sau: