Tin tức & sự kiện

23/09/2022

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã CK: SGT) như sau:

14/09/2022

SGT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

09/09/2022

SGT định thời gian phát hành hơn 74 triệu cp

CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (HOSE: SGT) mới đây thông báo phương án cũng như thời gian cụ thể thực hiện đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

08/09/2022

SGT: Quyết định của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán

08/09/2022

SGT: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

07/09/2022

SGT: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch

30/08/2022

SGT: CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ Bán niên đã soát xét năm 2022

30/08/2022

SGT: CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Bán niên đã soát xét năm 2022

30/08/2022

SGT: Quyết định của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan

26/08/2022

SGT: Nhắc nhở chậm CBTT Quyết định của HĐQT về giao dịch với bên có liên quan

25/08/2022

SGT: Quyết định của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan và giải trình nguyên nhân chậm CBTT Quyết định của HĐQT

25/08/2022

SGT: Đính chính và giải trình một số nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

04/08/2022

SGT: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

15/07/2022

SGT: Nhắc nhở chậm CBTT Quyết định của HĐQT về giao dịch với bên có liên quan

14/07/2022

SGT: Giải trình chậm CBTT Quyết định HĐQT về giao dịch với bên có liên quan

14/07/2022

SGT: Các Quyết định của HĐQT về việc gia hạn khoản vay với các bên có liên quan

06/07/2022

SGT: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

06/07/2022

SGT: CBTT về việc ký kết hợp đồng thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC năm 2022

01/07/2022

SGT: CBTT về việc tái bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành

13/05/2022

SGT lên kế hoạch huy động hơn 740 tỷ đồng từ chào bán cho cổ đông hiện hữu

Ngày 12/05, HĐQT CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (HOSE: SGT) đã thông qua phương án chi tiết về đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cũng như phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.