Tin tức & sự kiện

31/01/2023

SHA: Giải trình chênh lệch BCTC HN và Tổng hợp quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

30/01/2023

SHA: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

20/01/2023

Tài sản doanh nhân tuổi Dần trên thị trường chứng khoán một năm qua

Nhâm Dần 2022 là một năm đầy khó khăn của không ít người. Trên sàn chứng khoán Việt Nam chứng kiến khối tài sản của những doanh nhân tuổi Dần sụt giảm theo xu hướng chung của thị trường.

31/10/2022

SHA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

31/10/2022

SHA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021 như sau:

31/10/2022

SHA: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

SHA: BCTC quý 3 năm 2022

21/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn như sau:

11/10/2022

SHA: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

04/10/2022

SHA: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

27/09/2022

SHA: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021

05/09/2022

SHA: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Dũng

05/09/2022

SHA: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Thu Hạnh

05/09/2022

SHA: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Dũng

26/08/2022

SHA: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC HN và Tổng hợp kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

26/08/2022

SHA: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

26/08/2022

SHA: BCTC quý 2 năm 2022

29/07/2022

SHA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

29/07/2022

SHA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

SHA: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022