Tin tức & sự kiện

05/09/2022

SHA: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính quản trị

05/09/2022

SHA: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

05/09/2022

SHA: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng

26/08/2022

SHA: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC HN và Tổng hợp kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/07/2022

SHA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

SHA: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

04/05/2022

SHA: Đính chính Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/04/2022

SHA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/04/2022

SHA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/04/2022

SHA: Báo cáo thường niên năm 2021

06/04/2022

SHA: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

31/03/2022

SHA: Giải trình chênh lệch về số liệu BCTC HN và Tổng hợp năm 2021

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (mã CK: SHA) như sau:

10/03/2022

SHA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/03/2022

SHA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/02/2022

SHA: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2022

09/02/2022

SHA: Điều chỉnh số liệu trên thuyết minh BCTCHN quý 4/2021

07/02/2022

SHA: Giải trình biến động KQKD HN và Tổng hợp quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước

07/02/2022

SHA: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021