DNSE Detail Stock SHA

HOSE: CTCP Sơn Hà Sài Gòn

Sản phẩm kim loại khác

logo

SHA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

151 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

12.77 tỷ

Doanh thu

1,046 tỷ

7.90%

381.74

0

0.21

196.64%

3.11%

1.23%

13.69%

130.61%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lê Gia

13.59%

Lê Hoàng Hà

8.61%

Trịnh Thị Phương Linh

4.4%

Lê Việt Cường

3.23%

Khác

70.17%

Tin tức & Sự kiện