Tin tức & sự kiện

05/09/2022

SHN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

SHN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

SHN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

SHN: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

02/08/2022

SHN: CBTT về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu 6 tháng năm 2022

02/08/2022

SHN: CBTT định kỳ tình hình sử dụng vốn trái phiếu

22/07/2022

SHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

SHN: CBTT về NQ HDQT chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại ngân hàng VPBank

05/07/2022

SHN bị phạt và truy thu thuế tổng cộng hơn 1 tỷ đồng

Cục thuế TP Hà Nội ngày 30/06 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế với CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX: SHN).

05/07/2022

SHN: CBTT về quyết định xử phạt thuế

29/06/2022

SHN: CBTT về việc ký hợp đồng lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

18/05/2022

SHN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/05/2022

SHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/05/2022

SHN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/05/2022

SHN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/05/2022

SHN: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

29/04/2022

SHN: Thay đổi nhân sự

27/04/2022

SHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

SHN: Báo cáo thường niên 2021