Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 SHN - Lợi nhuận giảm 67,56% trong năm 2022.

01/02/2023

SHN: Báo cáo tài chính quý 4/2022

01/02/2023

SHN: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

27/01/2023

SHN: CBTT tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022

27/01/2023

SHN: CBTT định kỳ tình hình sử dụng vốn trái phiếu

25/11/2022

SHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/11/2022

SHN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/11/2022

SHN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

04/11/2022

SHN: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

SHN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

SHN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

SHN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

SHN: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

02/08/2022

SHN: CBTT về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu 6 tháng năm 2022

02/08/2022

SHN: CBTT định kỳ tình hình sử dụng vốn trái phiếu

22/07/2022

SHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

SHN: CBTT về NQ HDQT chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại ngân hàng VPBank

18/07/2022

SHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại ngân hàng VPBank

05/07/2022

SHN bị phạt và truy thu thuế tổng cộng hơn 1 tỷ đồng

Cục thuế TP Hà Nội ngày 30/06 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế với CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX: SHN).

05/07/2022

SHN: Công bố thông tin về quyết định xử phạt thuế