DNSE Detail Stock SHN

HNX: CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

SHN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

855 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

4.44 tỷ

Doanh thu

5,017 tỷ

10.19%

34.23

0

0.39

0%

0.29%

0.09%

1.99%

149.08%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Văn Anh

5.4%

Vũ Văn Tiền

4.32%

Chu Văn Mân

4.16%

Trần Văn Minh

3.86%

Khác

82.26%

Tin tức & Sự kiện