Tin tức & sự kiện

14/09/2022

SHP: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

19/08/2022

SHP: Quyết định của HĐQT về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

27/07/2022

SHP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

14/07/2022

SHP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

06/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam như sau:

01/07/2022

SHP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

28/06/2022

SHP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

27/06/2022

SHP sắp trả cổ tức tiền mặt 10%

07/07 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt của CTCP Thủy điện Miền Nam (HOSE: SHP). Giao dịch không hưởng quyền vào 06/07.

22/06/2022

SHP: Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

22/06/2022

SHP: Nghị quyết HĐQT số 50 ngày 21/06/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

SHP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

14/06/2022

SHP: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

14/06/2022

SHP: Bổ nhiệm Ông Trương Thanh Bình giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty

06/06/2022

SHP: Danh sách ứng cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

24/05/2022

SHP: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/05/2022

SHP: Điều lệ tổ chức và hoạt động

05/05/2022

SHP: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (mã CK: SHP) như sau:

19/04/2022

SHP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12