Tin tức & sự kiện

29/11/2023

Doanh nghiệp bị hủy niêm yết cổ phiếu và lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư

15/10/2023

Cổ phiếu chưa đến 2.000 đồng, thua lỗ triền miên, DN nắm nhà ga xe lửa - điểm checkin nổi tiếng ở Đà Lạt tự nguyện xin huỷ tư cách đại chúng

11/10/2023

SHX: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

10/10/2023

Cổ phiếu SHX rời sàn chứng khoán

10/10/2023

SHX được chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Sài Gòn Hỏa xa (UPCoM: SHX) kể từ ngày 07/09/2023.

11/09/2023

SHX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/07/2023

SHX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/07/2023

SHX: Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 không đủ điều kiện tổ chức

13/07/2023

SHX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/06/2023

SHX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/06/2023

SHX: Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tổ chức

05/06/2023

SHX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHX của CTCP Sài Gòn Hỏa xa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp và trên website công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng CTCP Sài gòn Hỏa Xa, 275C Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
          - Thời gian họp: 26/06/2023 (lần 2 ngày 20/07/2023 nếu lần 1 không tổ chức được; lần 3 ngày 07/09/2023 nếu lần 2 không tổ chức được).

11/05/2023

SHX: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/05/2023

SHX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/05/2023

SHX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

BCTC 2022 SHX - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 5 tỷ đồng.

18/04/2023

SHX: Báo cáo thường niên 2022

12/01/2023

SHX: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

SHX: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2022