Tin tức & sự kiện

29/12/2022

SID: Thay đổi nhân sự

12/12/2022

SID: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/12/2022

SID: Thay đổi trang thông tin điện tử

14/11/2022

Doanh nghiệp bất động sản nhà ở ảm đạm sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2022, ngành bất động sản liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến dòng tiền. Trong bối cảnh chung của ngành không thuận lợi, các doanh nghiệp phát triển bất động sản dân dụng cũng chịu không ít ảnh hưởng, dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

04/11/2022

SID: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

29/10/2022

SID: Báo cáo tài chính quý 3/2022

29/10/2022

SID: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

29/08/2022

SID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

SID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

17/08/2022

SID: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/07/2022

SID: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

SID: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

12/07/2022

SID: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/05/2022

SID: Công bố thông tin việc ký hợp đồng soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

10/05/2022

SID: Nghị Quyết ĐHĐCĐ thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

05/05/2022

SID: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

05/05/2022

SID: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/05/2022

SID: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

04/05/2022

SID: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022