Tin tức & sự kiện

04/02/2024

BCTC Quý 4/2023 SID - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 5,46% so với cùng kỳ, lãi 15,28 tỷ đồng.

02/11/2023

BCTC Quý 3/2023 SID - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 3,4 tỷ đồng

13/09/2023

SID: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2023

SID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/08/2023

SID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

28/07/2023

SID: Báo cáo tài chính quý 2/2023

28/07/2023

SID: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

28/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SID - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 24,16% so với cùng kỳ, lãi 25,62 tỷ đồng.

19/07/2023

SID: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

06/06/2023

DN muốn ngừng hợp tác với Novaland tại dự án 10.000 tỷ đồng: Trụ cột phát triển BĐS thương mại của Saigon Co.op, cổ phiếu tăng 70% trong 4 tháng qua dù lên kế hoạch lỗ

05/06/2023

SID muốn ngưng hợp tác với NVL tại dự án Saigon Co.op An Phú

Theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID, UPCoM: SID), Công ty cho biết đang bàn bạc với CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) về việc ngưng hợp tác tại dự án Saigon Co.op An Phú.

31/05/2023

SID: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 SID - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 26,7 tỷ đồng tăng 65,2% so với cùng kỳ.

05/05/2023

SID: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

05/05/2023

SID: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/05/2023

SID: Báo cáo tài chính quý 1/2023

27/04/2023

SID: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

25/04/2023

SID: Báo cáo tài chính năm 2022

25/04/2023

SID: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SID của CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau.
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau.