DNSE Detail Stock SID
SID

Sài Gòn CO.OP

UPCOM: CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

02/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

02/03/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Đại lý môi giới, đấu giá
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Sài Gòn CO.OP

Giá hiện tại

119

0

0

-

1.11

-

0

0.16%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Vũ Anh Khoa

Tổng giám đốc

Phạm Trung Kiên

Website

CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Đại lý môi giới, đấu giá
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 04/04/2007: CT được thành lập với VĐL 20 tỷ đồng.

- Ngày 25/04/2007: Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. .

- Ngày 11/01/2008: Tăng vốn điều lệ lên 744,922,360,000 đồng. .

- Ngày 04/09/2008: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 1780/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. .

- Tháng 05/2013: Tăng vốn điều lệ lên 1,000 tỷ đồng.

- Ngày 09/01/2017: Giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 20,900đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của SID có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.0 năm)


Ban giám đốc

2.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của SID mới (nhiệm kỳ trung bình 2.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 96.09% công ty.