Tin tức & sự kiện

20/09/2022

SIP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/09/2022

SIP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

SIP: Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 113,300 CP

29/08/2022

SIP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/08/2022

SIP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu BCTC riêng sau soát xét)

26/08/2022

SIP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

24/08/2022

SIP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/08/2022

SIP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/08/2022

SIP rục rịch niêm yết lên HOSE

Ngày 12/08, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết toàn bộ gần 93 triệu của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP).

09/08/2022

SIP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/07/2022

SIP: Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 800,000 CP

25/07/2022

SIP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

20/07/2022

SIP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

13/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Trong đó: cổ tức còn lại năm 2021 là 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là 10%
          - Thời gian thực hiện: 22/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG bắt đầu từ ngày 22/07/2022 theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Lưu ý: Trường hợp nhận tiền mặt tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG tại 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Phòng 608A, Lầu 6, Tòa nhà Center Point (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 22/07/2022. Quý cổ đông xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

13/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Trong đó: cổ tức còn lại năm 2021 là 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là 10%
          - Thời gian thực hiện: 22/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG bắt đầu từ ngày 22/07/2022 theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Lưu ý: Trường hợp nhận tiền mặt tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG tại 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Phòng 608A, Lầu 6, Tòa nhà Center Point (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 22/07/2022. Quý cổ đông xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/07/2022

SIP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/07/2022

SIP: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

08/07/2022

SIP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/07/2022

SIP sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) thông báo 14/07 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.

05/07/2022

SIP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc trả cổ tức còn lại của năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022