Tin tức & sự kiện

28/12/2023

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/CP

26/12/2023

Nhiều cổ đông sắp nhận 'quà Tết'

24/07/2023

SIV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

09/05/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIV của CTCP SIVICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO và xuất trình chứng minh nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/06/2023.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

08/05/2023

SIV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/04/2023

Lợi nhuận giảm quá nửa, Sivico (SIV) vẫn giữ nguyên mức cổ tức

27/04/2023

SIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

SIV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

BCTC 2022 SIV - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 12 tỷ đồng.

05/04/2023

SIV: Báo cáo thường niên 2022

30/03/2023

SIV: Báo cáo tài chính năm 2022

23/02/2023

SIV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/02/2023

SIV: Công ty CP SIVICO chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ vào tháng 4.2023

02/02/2023

SIV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/12/2022

SIV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIV của CTCP SIVICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tổng hợp - Công ty cổ phần SIVICO và xuất trình chứng minh nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 16/01/2023.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

24/11/2022

SIV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/11/2022

SIV: Công ty CP SIVICO ký hợp đồng Kiểm toán BCTC 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

14/11/2022

SIV: Công ty CP SIVICO ký hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

15/08/2022

SIV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022