DNSE Detail Stock SJ1

HNX: CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

SJ1

Tin tức

SJ1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

SJ1

0.00%

16/01/2024

SJ1 (CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu) - Đính chính Báo cáo tài chính quý 4/ 2023 của công ty mẹ

SJ1

0.00%

29/11/2023

SJ1 (CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu) - Đính chính Báo cáo tài chính quý 4/ 2023

SJ1

-1.96%

23/11/2023

SJ1 (CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu) - Nghị quyết Hội đồng quản trị

SJ1

+8.43%

07/11/2023

SJ1 (CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu) - Thay đổi nhân sự

SJ1

+9.93%

03/11/2023

SJ1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

SJ1

+8.11%

05/10/2023

Dòng tiền rút chạy, VN-Index bốc hơi gần 13 điểm, cổ phiếu giảm gấp 3 lần tăng

EIB

-2.26%

HPG

-0.72%

+30

18/09/2023

Dòng tiền rút chạy, VN-Index bốc hơi gần 13 điểm, cổ phiếu giảm gấp 3 lần tăng

SJ1: Đính chính Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

SJ1

0.00%

23/08/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/8

11/08/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/8

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/8

LHC

-0.35%

NLG

+2.38%

+8

10/08/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/8

SJ1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SJ1

+4.31%

10/08/2023

SJ1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

SJ1

0.00%

10/08/2023

VN-Index vượt đỉnh cũ lên trên 1.240 điểm

ANV

-0.27%

HDB

0.00%

+34

07/08/2023

VN-Index vượt đỉnh cũ lên trên 1.240 điểm

SJ1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

SJ1

0.00%

01/08/2023

SJ1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

SJ1

+4.84%

27/07/2023

SJ1: Báo cáo tài chính quý 3/2023 (công ty mẹ)

SJ1

-2.52%

25/07/2023

SJ1: Báo cáo tài chính quý 3/2023

SJ1

-2.52%

25/07/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

14/07/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

11/07/2023

SJ1: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SJ1

0.00%

11/07/2023