Tin tức & sự kiện

05/01/2023

SJ1: Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2023

03/01/2023

SJ1: Báo cáo thường niên 2022

28/12/2022

SJ1: Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Ông Tôn Thất Diên Khoa

26/12/2022

SJ1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/12/2022

SJ1: Báo cáo tài chính năm 2022

26/12/2022

SJ1: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

13/12/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJ1 của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp và đăng trên Website Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp và đăng trên Website Công ty.
          - Thời gian họp: Trong Quý 1/2023

12/12/2022

SJ1 lên kế hoạch 2023 tăng 76% lợi nhuận, tăng vốn lên hơn 540 tỷ đồng

CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu (HNX: SJ1) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ năm tài chính 2023. Đáng chú ý, SJ1 sẽ trình Đại hội thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 13,000 đồng/cp.

09/12/2022

SJ1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/12/2022

SJ1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/12/2022

SJ1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/11/2022

SJ1: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

25/11/2022

SJ1: Thời gian thực hiện chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

07/11/2022

SJ1: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

31/10/2022

SJ1: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

26/10/2022

SJ1: Báo cáo tài chính quý 4/2022

25/08/2022

Giao dịch bổ sung - 1,329,094 CP

22/08/2022

SJ1: Ngày 25/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên 1,329,094 cổ phiếu niêm yết bổ sung

19/08/2022

SJ1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Tuyền là người phụ trách quản trị Công ty thay cho Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy

11/08/2022

SJ1: Nghị quyết Hội đồng quản trị