DNSE Detail Stock SJ1

HNX: CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

SJ1

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

277 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

12.14 tỷ

Doanh thu

1,473 tỷ

2.17%

516.93

0

0.22

1.03%

3.45%

0.98%

7.08%

232.02%

35%

3.91%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Phát triển Hùng Hậu

19.3%

Trường Đại học Văn Hiến

8.05%

CTCP Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước

4.15%

Huỳnh Trí Cường

2.49%

Khác

66.01%

Tin tức & Sự kiện