Tin tức & sự kiện

16/09/2022

SJE: Đặng Thị Tuyết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 416,600 CP

09/09/2022

SJE: Thay đổi người công bố thông tin

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

07/09/2022

SJE: Phạm Viết Cường - Ủy viên HĐQT - đã bán 173,200 CP

06/09/2022

Cổ phiếu SJE thoát diện cảnh báo

Nhờ BCTC soát xét bán niên 2022 được kiểm toán chấp nhận toàn phần, cổ phiếu của CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 06/09/2022.

06/09/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

05/09/2022

SJE: Quyết định về việc đưa cổ phiếu SJE ra khỏi cảnh báo

30/08/2022

SJE: Giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất sau soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

30/08/2022

SJE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/08/2022

SJE: Đặng Thị Tuyết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 416,600 CP

24/08/2022

SJE: Nguyễn Thị Thanh Lương - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 152,700 CP

24/08/2022

SJE: Đặng Thị Tuyết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

24/08/2022

SJE: Giải trình biến động lợi nhuận thực hiện sau thuế trên BCTC tổng hợp sau soát xét 6 tháng đầu năm 2022

24/08/2022

SJE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

24/08/2022

SJE: Nguyễn Vũ Hải - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 284,000 CP

15/08/2022

SJE: Nguyễn Thị Hòa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 241,000 CP

15/08/2022

SJE: Phó Chủ tịch HĐQT đã thoái gần sạch vốn

Ông Trần Văn Ngư - Phó Chủ tịch HĐQT tại CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) đã bán hơn 1.6 triệu cp Công ty từ ngày 26/07-05/08/2022.

12/08/2022

SJE: Trần Văn Ngư - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,618,000 CP

11/08/2022

SJE: Cổ đông nội bộ đua nhau "thoát hàng"

Hàng loạt lãnh đạo và người thân tại CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) liên tục có động thái thoái vốn bất chấp Công ty vừa công bố kết quả quý 2 khả quan.

09/08/2022

SJE: Phạm Minh Ngọc - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,096,500 CP