Tin tức & sự kiện

20/01/2023

Công khai cả trăm dự án tại Đồng Nai, Gia Lai 'ôm đất' chậm triển khai

99 dự án vi phạm tại Đồng Nai, Gia Lai Theo đó, tại tỉnh Đồng Nai, qua kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý đối với 65 dự án, công trình vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng (từ ngày 1/7/2014 đến ngày 15/11/2022), với tổng diện tích đất lên tới 2.319,4 ha. Nhiều dự án tại tỉnh Đồng Nai bị thu hồi do chậm triển khai, chậm tiến độ sử dụng đất. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, qua quá trình rà soát các dự án trên địa bàn trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này ghi nhận có 34 dự án, công trình đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư chậm tiến độ thực hiện.

19/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/1

Tin doanh nghiệp PDR -  Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt  - Thông báo về việc tất toán các lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị lên đến gần 900 tỷ đồng. DGC -  CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang  - Lũy kế cả năm 2022 doanh thu đạt 14.444 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với doanh thu 9.550 tỷ đồng đạt được năm 2021. Cũng trong ngày 17/1, CTCP Dịch vụ văn hóa Việt, một cổ đông lớn của TMS đã mua vào hơn 3,67 triệu cổ phiếu TMS và nâng sở hữu tại TMS lên hơn 9,79 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,25%.

18/01/2023

SJE: Hoàng Thị Lan - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 1,087,000 CP

18/01/2023

SJE: Đoàn Hải Trung - Thành viên BKS - đăng ký bán 900,000 CP

17/01/2023

SJE: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/01/2023

SJE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/01/2023

SJE: Thay đổi nhân sự

04/01/2023

SJE: Thay đổi nhân sự

04/01/2023

SJE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

04/01/2023

SJE: Thay đổi nhân sự

09/12/2022

SJE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/12/2022

SJE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/11/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJE của CTCP Sông Đà 11 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 30/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Sông đà 11 (Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu.còn lại năm 2021
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 -2024) là ông Trần Văn Ngư và ông Phạm Viết Cường;
+ Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) là ông Nguyễn Vũ Hải và bà Trần Thị Hằng;
+ Trình Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024);
          - Nội dung họp: + Trình Đại hội thông qua việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 -2024);
+ Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2024);
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 7, tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/12/2022

29/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJE của CTCP Sông Đà 11 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 30/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Sông đà 11 (Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu.còn lại năm 2021
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 -2024) là ông Trần Văn Ngư và ông Phạm Viết Cường;
+ Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) là ông Nguyễn Vũ Hải và bà Trần Thị Hằng;
+ Trình Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024);
          - Nội dung họp: + Trình Đại hội thông qua việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 -2024);
+ Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2024);
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 7, tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/12/2022

16/11/2022

SJE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

16/11/2022

SJE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

10/11/2022

SJE: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

01/11/2022

SJE: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

SJE: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

11/10/2022

SJE: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Vũ Hải