Tin tức & sự kiện

11/01/2023

SJG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

07/12/2022

SJG: Công bố thông tin về việc hoàn thành mua lại trước hạn 350 tỷ đồng trái phiếu SJGH2123001

24/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 280 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJG của Tổng công ty Sông Đà - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 280 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà – CTCP. Tầng 5, nhà G10, số 493 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/10/2022

SJG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

SJG: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

21/10/2022

SJG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/10/2022

SJG: Quyết định phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu SJGH2123001

07/10/2022

SJG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

29/08/2022

SJG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

SJG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

16/08/2022

SJG: Ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

03/08/2022

SJG ghi nhận lãi ròng quý 2 gần ngàn tỷ đồng

Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (UPCoM: SJG) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với lợi nhuận ròng đạt 960 tỷ đồng, gấp 21 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, khoản thu tài chính cao bất thường lên đến 3,128 tỷ đồng.

02/08/2022

SJG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

02/08/2022

SJG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

13/07/2022

SJG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/06/2022

SJG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/06/2022

SJG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJG của Tổng công ty Sông Đà - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp.

18/05/2022

SJG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022