Tin tức & sự kiện

06/10/2023

SJM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH FINSTA

06/10/2023

Thua lỗ triền miên, thanh khoản èo uột, SJM, TTG và MEC vẫn là “sân chơi” đầy sôi động của nhóm cổ đông lớn liên quan Sông Đà 9

02/10/2023

Giao dịch thay đổi tỷ lệ 5% không báo cáo, một cổ đông May Thanh Trì bị phạt tiền

29/09/2023

SJM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH FINSTA

28/09/2023

Cổ phiếu còn trong diện cảnh báo, SJM biến động cổ đông lớn

Liên tiếp trong hai phiên giao dịch 19 và 20/09 xuất hiện các giao dịch mua bán từ các cổ đông lớn của CTCP Sông Đà 19 (UPCoM: SJM). Bà Nguyễn Ngọc Kiều Trang thoái vốn, ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Thị Ngọc Tú và Công ty TNHH Finsta ngồi vào ghế cổ đông lớn.

27/09/2023

SJM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH FINSTA

27/09/2023

SJM: Nguyễn Ngọc Kiều Trang không còn là cổ đông lớn

26/09/2023

SJM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Kiều Trang

26/09/2023

SJM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Ngọc Tú

21/09/2023

SJM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Kiều Trang

20/09/2023

SJM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Kiều Trang

15/09/2023

SJM: Quyết định Hội đồng quản trị

28/07/2023

SJM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/06/2023

SJM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Kiều Trang

20/06/2023

SJM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Kiều Trang

19/06/2023

SJM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Kiều Trang

19/06/2023

SJM: Nguyễn Thanh Dung không còn là cổ đông lớn

19/06/2023

SJM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Kiều Trang

19/06/2023

SJM: Nguyễn Ngọc Hùng không còn là cổ đông lớn

19/06/2023

SJM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Dung