Tin tức & sự kiện

22/09/2022

SJS: Công bố quy chế kiểm toán nội bộ

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

30/08/2022

SJS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

03/08/2022

SJG ghi nhận lãi ròng quý 2 gần ngàn tỷ đồng

Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (UPCoM: SJG) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với lợi nhuận ròng đạt 960 tỷ đồng, gấp 21 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, khoản thu tài chính cao bất thường lên đến 3,128 tỷ đồng.

22/07/2022

SJS: Nghị quyết HĐQT về việc giải thể và thành lập Chi nhánh

18/07/2022

SJS: Nghị quyết HĐQT về việc giải thể và thành lập mới Chi nhánh SUDICO tại Miền Trung

14/07/2022

SJS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

12/07/2022

SJS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

08/07/2022

SJS: Thông báo nhận được Bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty

23/06/2022

SJS: Thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán SJS

18/06/2022

SJS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18/06/2022

SJS: Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

18/05/2022

SJS: Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

13/05/2022

SJS: Thông báo mời họp và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/04/2022

SJS: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn CTCP TM Dịch vụ Đầu tư An Phát

28/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (bất thành)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà như sau:

28/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã CK: SJS) như sau:

26/04/2022

SJS: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Tổng Công ty Sông Đà -CTCP

23/04/2022

SJS: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng