DNSE Detail Stock SJS
SJS

KCN Sông Đà

HOSE: CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

02/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

02/03/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà hoạt động trong lĩnh vực:

- Thương mại: Kinh doanh nhà ở, khu đô thị và công nghiệp, thi công xây lắp khu dân dụng và công nghiệp, sản xuất kinh doanh thiết bị vật liệu xây dựng, nhập khẩu máy móc thiết bị.
- Dịch vụ: Tư vấn, đầu tư, lập và thực hiện các dự án đầu tư dân dụng, công nghiệp...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của KCN Sông Đà

Giá hiện tại

1,634

0

0

-

0.90

-

0

0.69%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đỗ Văn Bình

Tổng giám đốc

Đỗ Trọng Quỳnh

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà hoạt động trong lĩnh vực:

- Thương mại: Kinh doanh nhà ở, khu đô thị và công nghiệp, thi công xây lắp khu dân dụng và công nghiệp, sản xuất kinh doanh thiết bị vật liệu xây dựng, nhập khẩu máy móc thiết bị.
- Dịch vụ: Tư vấn, đầu tư, lập và thực hiện các dự án đầu tư dân dụng, công nghiệp...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 20/09/2001: Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, thành viên của Tổng Công ty Sông Đà được thành lập.

- Tháng 07/2003: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng.

- Ngày 11/05/2006: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Ngày 06/07/2006: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Tháng 02/2007: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

- Tháng 08/2007: Tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.

- Tháng 03/2010: Tăng vốn điều lệ lên 1,000 tỷ đồng.

- Tháng 11/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1,148.55 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

4.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của SJS có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.8 năm)


Ban giám đốc

4.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của SJS có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.2 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 81.11% công ty.