Tin tức & sự kiện

13/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/12

29/08/2023

SKN: Thay đổi nhân sự

29/08/2023

SKN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

22/08/2023

SKN: Nguyễn Ngọc Huy không còn là cổ đông lớn

22/08/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/8

21/08/2023

SKN đón cổ đông lớn tổ chức, giá cổ phiếu hơn gấp đôi đầu năm

CTCP Nhựa Ninh Thuận vừa trở thành cổ đông lớn của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (UPCoM: SKN) sau khi mua vào 272,455 cp SKN, tương ứng 5.45% vốn, trong ngày 16/08. Trước đó, tổ chức này không sở hữu bất kỳ cổ phiếu SKN nào. 

21/08/2023

SKN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Nhựa Ninh Thuận

07/08/2023

SKN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/07/2023

SKN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKN của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Chi tiết trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa – Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
          - Thời gian họp: Chi tiết trong thư mời họp

12/07/2023

SKN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

07/07/2023

SKN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/06/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/6

23/06/2023

SKN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Huy

23/06/2023

SKN: Hoàng Kim Nam không còn là cổ đông lớn

23/06/2023

Nỗi lòng cổ đông nhỏ

02/06/2023

Cổ đông nhỏ bị phớt lờ

29/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 299.8 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKN của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,998%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 299,8 đồng). Số tiền cổ tức mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ
          - Thời gian thực hiện: 13/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức (xuất trình chứng minh nhân dân) tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần (bắt đầu từ ngày 13/06/2023).

26/05/2023

SKN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/05/2023

SKN: Thay đổi nhân sự