DNSE Detail Stock SKN

UPCOM: CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa

Nước giải khát

logo

SKN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

42.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.62 tỷ

Doanh thu

92.81 tỷ

1.01%

524.24

0

1.02

0%

4.94%

4.05%

33.01%

0%

25%

4.07%

3.46%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa

51%

CTCP Nhựa Ninh Thuận

12.45%

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Minh Thông

7%

Lê Thị Hồng Vân

2.04%

Khác

27.51%

Tin tức & Sự kiện