Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SMN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,48 tỷ đồng, giảm 55,83% so với cùng kỳ.

08/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/11

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SMN - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 22,2% so với cùng kỳ, lãi 4,34 tỷ đồng.

02/10/2023

SMN: Nghị Quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ

22/08/2023

SMN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

21/08/2023

SMN: Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua việc thanh tra thuế thời kỳ năm 2021-2022

03/08/2023

SMN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

SMN: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SMN - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 3,97 tỷ đồng, giảm 20,18% so với cùng kỳ.

28/06/2023

SMN: Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam và Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM đã ký hợp đồng kiểm toán 2023 số 056/2023/HĐKT-E.AFA.

27/06/2023

SMN: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

27/06/2023

SMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

12/05/2023

SMN: Thay đổi người công bố thông tin

10/05/2023

SMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2023

SMN: Đăng ký bán 20,000 cổ phiếu quỹ