DNSE Detail Stock SMN
SMN

SOBEE JSC

HNX: CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2023

CẬP NHẬT

04/02/2023

Tổng quan

CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- In ấn và các dịch vụ liên quan đến in ấn.
- Sao chép bảng ghi các loại ( trừ loại nhà nước cấm )
- Bán sách, báo, tạp chí, thiết bị trường học, thiết bị giảng dạy được phép lưu hành.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của SOBEE JSC

Giá hiện tại

2,759

0

0

-

0.22

-

1,100

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phùng Ngọc Hồng

Tổng giám đốc

Đỗ Thị Mai Anh

CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- In ấn và các dịch vụ liên quan đến in ấn.
- Sao chép bảng ghi các loại ( trừ loại nhà nước cấm )
- Bán sách, báo, tạp chí, thiết bị trường học, thiết bị giảng dạy được phép lưu hành.

Lịch sử phát triển:

- Là đơn vị thành viên thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập vào ngày 16/03/2010 với VĐL thực góp là 20.5 tỷ đồng
- Ngày 04/03/2011: Sát nhập CTCP Công nghệ Thông tin Trí Đức vào CTCP Sách - TBGD Miền Nam tăng VĐL lên 44.05 tỷ đồng.
- Ngày 21/04/2015: Cổ phiếu Công ty được chấp thuận Niêm yết trên HNX
- Ngày 14/07/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của SMN với giá đóng cửa cuối phiên là 12,000 đồng

Thành viên Hội đồng quản trị

13.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của SMN dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 13.0 năm)


Ban giám đốc

13.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của SMN dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 13.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 53.12% công ty.