Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SPD - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,18 tỷ đồng, giảm 58,18% so với cùng kỳ.

24/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SPD - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,11 tỷ đồng, giảm 92,31% so với cùng kỳ.

12/10/2023

SPD: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023

26/09/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPD của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 12/10/2023 đến 16 giờ 00 ngày 24/10/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung - số 01 đường Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn trà, thành phố Đà Nẵng.
Thời gian và địa điểm chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

25/09/2023

SPD: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18/09/2023

SPD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11/08/2023

SPD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

SPD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

SPD: Báo cáo tài chính quý 2/2023

28/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SPD - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,2 tỷ đồng, giảm 93,76% so với cùng kỳ.

19/06/2023

SPD: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 SPD - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,24 tỷ đồng tăng 90,62% so với cùng kỳ.

30/04/2023

Một số ngân hàng chuyên đầu tư vào startup của Trung Quốc có thể sẽ lặp lại kịch bản của ngân hàng Thung lũng Silicon

21/04/2023

SPD: Báo cáo tài chính quý 1/2023

04/04/2023

SPD: Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

31/03/2023

SPD: Báo cáo thường niên 2022

29/03/2023

SPD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/03/2023

BCTC 2022 SPD - Lợi nhuận bứt phá gấp 6 lần so với cùng kỳ, đạt 8 tỷ đồng.

20/03/2023

SPD: Thông báo về trạng thái chứng khoán

20/03/2023

SPD: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo