DNSE Detail Stock SPD
SPD

T.sản miền Trung

UPCOM: CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

27/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

27/02/2024

Tổng quan

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản
- Chế biến, xuất khẩu thủy sản
- Kinh doanh vật tư nhập khẩu
- Kinh doanh dịch vụ kho vận...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của T.sản miền Trung

Giá hiện tại

60

0

0

-

0.02

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SPD - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,18 tỷ đồng, giảm 58,18% so với cùng kỳ.

24/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SPD - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,11 tỷ đồng, giảm 92,31% so với cùng kỳ.

12/10/2023

SPD: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023

26/09/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPD của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 12/10/2023 đến 16 giờ 00 ngày 24/10/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung - số 01 đường Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn trà, thành phố Đà Nẵng.
Thời gian và địa điểm chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

25/09/2023

SPD: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18/09/2023

SPD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Vĩnh Hòa

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản
- Chế biến, xuất khẩu thủy sản
- Kinh doanh vật tư nhập khẩu
- Kinh doanh dịch vụ kho vận...

Lịch sử phát triển:

- Được thành lập ngày 31/03/1993 với tên CT XNK Thủy sản Miền Trung
- Quyết định của Bộ Thủy Sản CPH ngày 21/10/2005, đến ngày 01/01/2007, CTCP XNK Thủy sản Miền Trung đi vào hoạt động.

Thành viên Hội đồng quản trị

4.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của SPD có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.0 năm)


Ban giám đốc

10.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của SPD dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 10.3 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 76.76% công ty.