Tin tức & sự kiện

13/09/2022

SRF: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

05/09/2022

SRF: Thông báo thay đổi nhân sự công ty (bổ nhiệm TGĐ điều hành)

30/08/2022

SRF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

08/08/2022

SRF: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

30/07/2022

SRF: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

12/07/2022

SRF: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

05/07/2022

SRF: Quyết định của HĐQT về việc chỉ định Ông Phan Thành Long tạm thời phụ trách điều hành công ty

05/07/2022

SRF: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hường

01/07/2022

SRF: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

01/07/2022

SRF: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm quyền Trưởng phòng kiểm toán nội bộ

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

25/05/2022

SRF: Bổ sung giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC soát xét 2020. kiểm toán 2020 và soát xét 2021

20/05/2022

HOSE nhắc nhở thực hiện CBTT đối với SRF, LBM, VTO và VIP

Ngày 19/05, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có văn bản nhắc nhở về vấn đề công bố thông tin (CBTT) tại 4 doanh nghiệp gồm CTCP Searefico (HOSE: SRF), CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM), CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) và CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (HOSE: VIP).

20/05/2022

SRF: Nhắc nhở tuân thủ quy định báo cáo và công bố thông tin

15/04/2022

ĐHĐCĐ Searefico: Mục tiêu lãi sau thuế hợp nhất 2022 tăng 46%

Ngày 14/04/2022, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của CTCP Searefico (HOSE: SRF) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 cũng như phương án phân phối lợi nhuận 2021.

15/04/2022

SRF: Báo cáo thường niên năm 2021

08/04/2022

SRF: Quyết định của HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2022

31/03/2022

SRF: Giải trình biến động số liệu BCTC HN năm 2021 trước và sau kiểm toán

31/03/2022

SRF: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và Cty mẹ năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm trước