Tin tức & sự kiện

03/01/2023

SRF: Thông báo thay đổi nhân sự - miễn nhiệm GĐ Tài chính

03/01/2023

SRF: Thông báo hủy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

30/12/2022

SRF: CBTT thắng kiện tranh chấp với CTCP Xây dựng Công nghiệp Descon

23/12/2022

SRF: Quyết định của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan năm 2022

23/12/2022

SRF: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Phạm Ngọc Sơn và Ông Huỳnh Khôi Bình

31/10/2022

SRF: Giải trình biến động số liệu BCTC quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

31/10/2022

SRF: BCTC quý 3 năm 2022

31/10/2022

SRF: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

11/10/2022

SRF: Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

04/10/2022

SRF: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21

13/09/2022

SRF: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Đinh Ngọc Triển giữ chức vụ Kế toán trưởng thay cho Ông Vương Trần Quốc Thanh

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

05/09/2022

SRF: Bổ nhiệm Ông Vũ Xuân Thức giữ chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành Công ty

30/08/2022

SRF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/08/2022

SRF: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

SRF: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

08/08/2022

SRF: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

01/08/2022

SRF: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

01/08/2022

SRF: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

01/08/2022

SRF: BCTC quý 2 năm 2022