Tin tức & sự kiện

13/11/2023

Trước lùm xùm, Thành Bưởi đang tăng hiện diện tại 1 DN trên sàn: Từng quản lý “đất vàng” hơn 10.000m2 tại quận 10, vừa chuyển hướng làm giáo dục

02/11/2023

Quang cảnh điêu tàn những địa điểm nhà xe Thành Bưởi dùng làm bến lậu đón trả khách

01/11/2023

Hệ sinh thái sau lưng nhà xe Thành Bưởi - lộ mối liên quan công ty giày Sài Gòn

18/10/2023

TP.HCM cưỡng chế thu hồi đất “vàng” liên quan đến Thành Bưởi

17/10/2023

TP HCM sẽ cưỡng chế thu hồi đất "vàng" bị dùng làm bến lậu đón trả khách

29/06/2023

SSF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/05/2023

SSF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSF của CTCP Giáo dục G Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Giáo dục G Sài Gòn, địa chỉ: Số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
          - Nội dung họp: - Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất/gia hạn thời gian thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: - Thông qua việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung bà Lê Thị Hồng Vân làm thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh có đơn từ nhiệm. Chính thức bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

05/05/2023

SSF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

25/04/2023

SSF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 SSF - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 3 tỷ đồng.

13/04/2023

SSF: Báo cáo thường niên 2022

13/04/2023

SSF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2023

SSF: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SSF trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/04/2023

SSF: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

08/12/2022

SSF: Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

08/12/2022

SSF: Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

16/11/2022

SSF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Thị Hồng Vân

16/11/2022

SSF: Nguyễn Đoàn Duy Thanh - Ủy viên HĐQT - đã bán 316,863 CP

01/11/2022

SSF: Nguyễn Đoàn Duy Thanh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 316,863 CP