DNSE Detail Stock SSF
SSF

UPCOM: CTCP Giáo dục G Sài Gòn

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

25/09/2022

CẬP NHẬT

25/09/2022

Tổng quan

CTCP Giáo dục G Sài Gòn hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, kinh doanh giày dép, túi xách các loại
- Kinh doanh nguyên phụ liệu ngành giày dép, túi xách, cặp táp
- Đại lý mua bán ký gửi giày dép, túi xách cặp táp cho nước ngoài
- XNK trực tiếp, mua bán nguyên phụ liệu ngành dệt may
- Cho thuê văn phòng, nhà xưởng
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô
- Đại lý tàu biển
- Kinh doanh bất động sản...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của

EPS

0

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

01/07/2022

SSF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

SSF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSF của CTCP Giáo dục G Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Giáo dục G Sài Gòn, địa chỉ: Số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

26/05/2022

SSF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

SSF: Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

SSF: Báo cáo thường niên 2021

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quốc Đại

Tổng giám đốc

CTCP Giáo dục G Sài Gòn hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, kinh doanh giày dép, túi xách các loại
- Kinh doanh nguyên phụ liệu ngành giày dép, túi xách, cặp táp
- Đại lý mua bán ký gửi giày dép, túi xách cặp táp cho nước ngoài
- XNK trực tiếp, mua bán nguyên phụ liệu ngành dệt may
- Cho thuê văn phòng, nhà xưởng
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô
- Đại lý tàu biển
- Kinh doanh bất động sản...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là nhà máy Giày Bata của Pháp
- Năm 1993: được đổi tên thành Nhà máy Giày
- Năm 1994: được đổi tên thành CT Giày Sài Gòn thuộc Bộ Công nghiệp
- Năm 2004: CTCP Giày Sài Gòn được thành lập trên cơ sở CPH DNNN CT Giày Sài Gòn, theo Quyết định số 179/2003/QĐ-
BCN ngày 04/11/2003 và Quyết định số 50/2004/QĐ-BCN ngày 17/06/2004 của Bộ
Công nghiệp.
- Ngày 06/07/2020 đổi tên từ CTCP Giày Sài Gòn thành CTCP Giáo dục G Sài Gòn.

Thành viên Hội đồng quản trị

7.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của SSF dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.0 năm)


Ban giám đốc

8.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của SSF dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 8.3 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 52.29% công ty.