Tin tức & sự kiện

05/09/2022

SSN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

11/08/2022

SSN: Công bố thông tin về việc nộp Đơn yêu cầu khẩn cấp hủy bỏ hoặc đình chỉ/tạm đình chỉ thi hành Quyết định mở thủ tục phá sản

06/08/2022

SSN: Thay đổi nhân sự

04/08/2022

SSN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2022

SSN: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

23/07/2022

SSN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

SSN: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Quang

19/07/2022

SSN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/07/2022

SSN: Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án số 53/2021/KDTM-ST ngày 02/06/2021 của Tòa án Nhân dân Quận 1. TP. Hồ Chí Minh

15/07/2022

SSN: Quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết đề nghị xem xét lại Quyết định mở thủ tục phá sản

04/07/2022

SSN: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

27/06/2022

SSN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/06/2022

SSN: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Tô Ngọc Ngời

10/06/2022

SSN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/06/2022

SSN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSN của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời Đại hội đồng cổ đông.

17/05/2022

SSN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

SSN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

SSN: Nghị quyết Hội đồng quản trị