Tin tức & sự kiện

31/01/2023

SSN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/11/2022

SSN: CBTT Nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Dương Hỷ Phúc

05/09/2022

SSN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

11/08/2022

SSN: Công bố thông tin về việc nộp Đơn yêu cầu khẩn cấp hủy bỏ hoặc đình chỉ/tạm đình chỉ thi hành Quyết định mở thủ tục phá sản

05/08/2022

SSN: Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

04/08/2022

SSN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2022

SSN: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/08/2022

SSN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

SSN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/07/2022

SSN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

SSN: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Quang

19/07/2022

SSN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/07/2022

SSN: Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án số 53/2021/KDTM-ST ngày 02/06/2021 của Tòa án Nhân dân Quận 1. TP. Hồ Chí Minh

15/07/2022

SSN: Quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết đề nghị xem xét lại Quyết định mở thủ tục phá sản

08/07/2022

SSN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/07/2022

SSN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/07/2022

SSN: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

27/06/2022

SSN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/06/2022

SSN: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Tô Ngọc Ngời