Tin tức & sự kiện

19/01/2023

STC: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

18/01/2023

BCTC 4/2022 STC - Lợi nhuận giảm 10,74% trong 2022.

16/01/2023

STC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

16/01/2023

Từng chiến thắng thị trường với cổ phiếu “họ” Sông Đà, một doanh nghiệp sách đánh mất thành quả sau quý 4

CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 12,4 tỷ đồng, giảm 48,5% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 98,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 45% so với cùng kỳ. Gần như toàn bộ danh mục của LBE đã dồn cả vào cổ phiếu S55 của CTCP Sông Đà 505.

28/10/2022

STC: Nghị quyết Hội đồng quản trị vay vốn mở bảo lãnh

27/10/2022

STC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/10/2022

STC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/10/2022

STC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

24/10/2022

STC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/09/2022

STC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/08/2022

STC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

STC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

02/08/2022

STC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

STC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

21/07/2022

STC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

STC: Ký hợp đồng kiểm toán soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/07/2022

STC: Vv Ký hợp đồng kiểm toán soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022

20/07/2022

STC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

STC: Ông Phan Xuân Hiến bổ nhiệm đạm nhận chức Phó Tổng Giám Đốc từ 01/07/2022