Tin tức & sự kiện

26/08/2022

STG: Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang

22/08/2022

STG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

29/07/2022

STG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

STG: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

14/07/2022

STG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay giữa Công ty với CTCP Vận tải Đa phương thức Vietranstimex

13/07/2022

STG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

06/07/2022

STG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

13/05/2022

STG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

13/05/2022

STG: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, thay đổi Thành viên UBKT, bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

06/05/2022

STG: Báo cáo danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT

27/04/2022

STG: Giải trình chênh lệch LNST HN và riêng quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

21/04/2022

STG: Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/04/2022

STG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

14/04/2022

STG: Báo cáo thường niên năm 2021

08/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam như sau:

25/03/2022

STG: Giải trình BCTC kiểm toán năm 2021

23/03/2022

STG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

21/03/2022

STG: Đính chính thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

29/01/2022

STG: Giải trình BCTC HN và riêng quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước