Tin tức & sự kiện

21/09/2022

STK: Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

07/09/2022

STK: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Thực phẩm xanh

07/09/2022

STK: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt

07/09/2022

STK: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Triệu Hòa

31/08/2022

STK: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Hướng Cường

29/08/2022

STK: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Nữ Mộng Tuyền

25/08/2022

STK: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phan Như Bích

25/08/2022

STK: Đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Hướng Cường

24/08/2022

STK: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ

22/08/2022

STK: Báo cáo và Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Hướng Cường, Hoàng Nữ Mộng Tuyền

18/08/2022

STK: Nghị quyết HĐQT số 15A, 15B, 15C, 15D ngày 17/08/2022

10/08/2022

STK: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Đặng Triệu Hòa, Đặng Mỹ Linh, Đặng Hướng Cường, Nguyễn Phương Chi, Phan Như Bích

04/08/2022

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 10,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho CĐHH của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ như sau:

28/07/2022

STK: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

25/07/2022

STK: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đảm bảo đáp ứng tỷ lệ SHNN tối đa

15/07/2022

STK: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

14/07/2022

STK: Nghị quyết HĐQT về việc xác định tỷ lệ phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng

11/07/2022

UBCKNN chấp thuận cho STK chào bán 13.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chấp nhận việc chào bán 13.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu của CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK).

08/07/2022

STK: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

06/07/2022

STK: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng