Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 STK - Lợi nhuận giảm 13,7% trong 2022.

18/01/2023

STK: Giải trình biến động số liệu lợi nhuận giữa 2 kỳ báo cáo

11/01/2023

STK: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

STK: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng tín dụng giữa UNITEX và ngân hàng CTBC

20/12/2022

STK: Nghị quyết HĐQT thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2022

24/11/2022

STK: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh 1 số nội dung về đợt chào bán riêng lẻ

21/11/2022

Giao dịch bổ sung - 13,340,866 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã CK: STK) như sau:

16/11/2022

STK: Điều lệ tổ chức và hoạt động

15/11/2022

STK: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

09/11/2022

STK: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

07/11/2022

STK: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức Bộ phận kiểm toán nội bộ (kèm quy chế)

04/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 13,636,881 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã CK: STK) được thay đổi niêm yết như sau:

03/11/2022

STK: Quyết định thay đổi niêm yết

31/10/2022

Triển vọng lạc quan nào cho VHC, QTP và STK?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị mua VHC nhờ vào các mảng kinh doanh cốt lõi tiếp tục đẩy nhanh hiệu quả hoạt động; mua QTP do sản lượng điện tăng và giá điện thị trường cao mang lại kết quả kinh tốt; mua STK với vị thế đầu nguồn với lợi thế cạnh tranh về chất lượng sợi và mục tiêu hướng tới các loại sợi tỷ suất lợi nhuận cao.

21/10/2022

STK: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào công ty con từ đợt chào bán

19/10/2022

STK: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

19/10/2022

STK: BCTC quý 3 năm 2022

19/10/2022

STK: BCTC quý 3 năm 2022

07/10/2022

STK: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung nghị quyết số 13 ngày 25/07/2022 và số 15A ngày 17/08/2022

06/10/2022

STK: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (thay thế BC 242-22 ngày 28/09/2022)