Tin tức & sự kiện

01/02/2023

STP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

STP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 STP - Lợi nhuận giảm 31,26% trong 2022.

10/01/2023

STP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/11/2022

STP: CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

24/10/2022

STP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/08/2022

STP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

STP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

STP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

10/06/2022

STP: Công bố ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

26/04/2022

STP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

STP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

STP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

STP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

STP: Đinh Thị Yến - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 111,900 CP

15/03/2022

STP: Báo cáo thường niên 2021

14/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STP của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 21/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà – số 41 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (chi tiết trong thư mời và website công ty: www.stp.com.vn)
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà số 41 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 17/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STP của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 21/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà – số 41 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (chi tiết trong thư mời và website công ty: www.stp.com.vn)
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà số 41 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 17/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/03/2022

STP: Nghị quyết Hội đồng quản trị