Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 STP - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 10,1 tỷ đồng, gấp 1 lần so với cùng kỳ.

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 STP - Lợi nhuận quý 3 gấp 7,9 lần so với cùng kỳ, đạt 1,65 tỷ đồng.

18/08/2023

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

17/08/2023

STP: Thông báo đưa cổ phiếu STP ra khỏi diện bị cảnh báo

15/08/2023

STP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

03/08/2023

STP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

STP: CBTT Biện pháp khắc phục chứng khoán bị cảnh báo

24/07/2023

STP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 STP - Lợi nhuận Quý 2 gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 2,78 tỷ đồng.

10/07/2023

Quý 3/2023, 72 mã bị cắt margin trên HNX

06/07/2023

72 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 3/2023, bao gồm APS, ART, KLF, PTI, TVC,...

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

STP: CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

12/05/2023

STP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

BCTC 1/2023 STP - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 4,17 tỷ đồng tăng 20,84% so với cùng kỳ.

05/05/2023

STP: Thay đổi nhân sự

05/05/2023

STP: CBTT Biện pháp khắc phục chứng khoán bị cảnh báo

28/04/2023

STP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023