DNSE Detail Stock STP

HNX: CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Bao bì, đóng gói từ giấy

logo

STP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

74.61 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.94 tỷ

Doanh thu

194 tỷ

3.02%

1,114.03

0

0.26

100.35%

6.33%

4.85%

12.44%

0%

85%

13.33%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thị Ngoãn

5.01%

Nguyễn Trọng San

4.95%

Đinh Thị Yến

2.62%

Nguyễn Quang Thiều

2.26%

Khác

85.16%

Tin tức & Sự kiện