Tin tức & sự kiện

03/08/2022

STT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2022

STT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2022

STT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2022

STT: Ông Phạm Quang Trường bổ nhiệm giữ chức Thư ký HĐQT thay thế cho Bà Lê Thị Ngọc Tuyền từ 16/07/2022

18/07/2022

STT: Ông Phạm Quang Trường bổ nhiệm là người ủy quyền công bố thông tin

05/07/2022

STT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

STT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/06/2022

STT: Báo cáo thường niên 2021

15/06/2022

STT: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

15/06/2022

STT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2022

Cổ phiếu Sài Gòn Tourist tiếp tục bị hạn chế giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu của CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (UPCoM: STT).

07/06/2022

STT: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch

02/06/2022

Sài Gòn Tourist báo lỗ 7 năm liên tiếp, nâng lỗ lũy kế lên hơn 107 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất năm 2021 kiểm toán vừa được công bố, CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (UPCoM: STT) có năm thứ 7 liên tiếp báo lỗ.

01/06/2022

STT: Báo cáo tài chính năm 2021

01/06/2022

STT: Báo cáo tài chính văn phòng năm 2021 đã được kiểm toán

31/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STT của CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp

24/05/2022

STT: Thay đổi doanh nghiệp kiểm toán

23/05/2022

Duy trì hạn chế giao dịch 10 mã trên sàn UPCoM

Ngày 20/05, HNX thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với 10 cổ phiếu đang giao dịch trên sàn UPCoM gồm: NDF, NSG, NTB, S12, S27, S96, SD1, SDB, SDX và STT.

23/05/2022

STT: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch

19/05/2022

STT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022