Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 SVD - Một năm đi lùi.

19/01/2023

SVD: Nhắc nhở chậm công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

18/01/2023

SVD: Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

18/01/2023

SVD: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

12/01/2023

Giao dịch bổ sung - 1,805,908 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng như sau:


30/12/2022

SVD: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

26/12/2022

SVD: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (thay đổi lần 2)

26/12/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,805,908 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho  Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (mã CK: SVD ) được thay đổi niêm yết như sau:

23/12/2022

SVD: Quyết định thay đổi niêm yết

30/11/2022

SVD: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ công ty

30/11/2022

SVD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17

15/11/2022

SVD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/11/2022

SVD: Báo cáo kết quả phát hành CP trả cổ tức năm 2021

15/11/2022

SVD: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

09/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng như sau:

01/11/2022

SVD: Thông báo ngày ĐKCC để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

31/10/2022

SVD: Thông báo nhận được công văn của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DSNSHCK

26/10/2022

SVD: Thay thế thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

26/10/2022

SVD: Thay thế thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

26/10/2022

SVD: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021