Tin tức & sự kiện

30/08/2022

SVD: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ

05/08/2022

SVD: Giải trình LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

03/08/2022

SVD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Tuấn Phương

21/07/2022

SVD: Giải trình KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

08/07/2022

SVD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

05/07/2022

SVD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Tuấn Phương

27/06/2022

SVD: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

24/06/2022

SVD: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Vân Anh giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay Ông Vũ Anh Lưỡng từ 23/06/2022

24/06/2022

SVD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/06/2022

SVD: Thông báo nhận được thông báo của Cục thuế Tỉnh Thái Bình về việc chậm nộp thuế

09/06/2022

SVD: Bổ sung, cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

01/06/2022

SVD: Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

25/05/2022

Giao dịch bổ sung - 10,840,357 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng như sau:


23/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC  để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng như sau:

18/05/2022

SVD: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

17/05/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 12,900,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

17/05/2022

SVD: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Ban kiểm toán nội bộ (kèm quy chế)

14/05/2022

SVD: Quyết định thay đổi niêm yết

14/05/2022

SVD: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

13/05/2022

SVD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022