DNSE Detail Stock SVD
SVD

Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng

HOSE: CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

24/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

24/02/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng hoạt động trong lĩnh vực:

- Bán vải len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán thảm, đệm, chăn màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong cửa hàng chuyên doanh;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu,...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng

Giá hiện tại

0

0

0

-

1.27

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Mai Anh Tuấn

Tổng giám đốc

Vũ Tuấn Phương

Website

CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng hoạt động trong lĩnh vực:

- Bán vải len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán thảm, đệm, chăn màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong cửa hàng chuyên doanh;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu,...

Lịch sử phát triển:

- CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng là một thành viên của ngành dệt may Việt nam, Công ty được thành lập ngày 05/04/2013 với vốn điều lệ ban đầu là 5,000,000,000 đồng, chuyên sản xuất và cung cấp các loại sợi OE (open end) trong và ngoài nước.

- Tháng 12/2017: Tăng vốn điều lệ lên 35,000,000,000 đồng.

- Tháng 09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 45,000,000,000 đồng.

- Tháng 04/2019: Tăng vốn điều lệ lên 52,000,000,000 đồng.

- Tháng 07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 62,000,000,000 đồng.

- Tháng 09/2019: Tăng vốn điều lệ lên 75,000,000,000 đồng.

- Tháng 10/2019: Tăng vốn điều lệ lên 95,000,000,000 đồng.

- Tháng 12/2019: Tăng vốn điều lệ lên 129,000,000,000 đồng.

- Ngày 24/04/2020 Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng.

- Ngày 02/02/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 12,300đ/CP .

- Tháng 04/2022: Tăng vốn điều lệ lên 258,000,000,000 đồng.

- Tháng 11/2022: Tăng vốn điều lệ lên 276,059,000,000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của SVD mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 19.99% công ty.