Tin tức & sự kiện

19/01/2023

SVG: Thay đổi công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

19/01/2023

SVG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

19/10/2022

SVG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/08/2022

SVG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

SVG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

SVG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/06/2022

SVG: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

10/05/2022

SVG bị xử phạt và truy thu thuế hơn 905 triệu đồng

Ngày 06/05/2022, Tổng Cục Thuế ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn (UPCoM: SVG), tổng số tiền xử phạt và truy thu hơn 905 triệu đồng.

09/05/2022

SVG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

25/04/2022

SVG: Điều lệ sửa đổi; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị công ty

25/04/2022

SVG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

SVG: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/04/2022

SVG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

SVG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SVG của CTCP Hơi Kỹ nghệ Que Hàn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến từ 7h30 ngày 22/04/2022 (Thứ Sáu)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Que Hàn Bình Dương, địa chỉ: Ô 04, Lô A, Đường số 1, Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

17/03/2022

SVG: Báo cáo thường niên 2021

08/03/2022

SVG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

SVG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/02/2022

SVG: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước

28/02/2022

SVG: Báo cáo tài chính năm 2021