Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SVG - Doanh nghiệp lỗ 8,74 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SVG - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,12 tỷ đồng, giảm 75,03% so với cùng kỳ.

31/07/2023

SVG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

17/07/2023

SVG: Báo cáo tài chính quý 2/2023

14/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SVG - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,02 tỷ đồng, giảm 64,61% so với cùng kỳ.

21/06/2023

SVG: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023

25/04/2023

SVG: Thay đổi nhân sự

25/04/2023

SVG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 1/2023 SVG - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,08 tỷ đồng tăng 81,42% so với cùng kỳ.

19/04/2023

SVG: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 so với cùng kỳ năm trước

19/04/2023

SVG: Báo cáo tài chính quý 1/2023

18/04/2023

SVG: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Thắng

18/04/2023

SVG: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

17/04/2023

SVG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

SVG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/03/2023

SVG: Báo cáo thường niên 2022

02/03/2023

BCTC 2022 SVG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

01/03/2023

SVG: Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với năm trước (số liệu sau kiểm toán)

01/03/2023

SVG: Báo cáo tài chính năm 2022

28/02/2023

SVG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023