DNSE Detail Stock SVG
SVG

Kĩ Nghệ Que Hàn

UPCOM: CTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

27/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

27/02/2024

Tổng quan

CTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất khí công nghiệp, khí y tế
- Lắp đặt, bảo trì, cung cấp hệ thống khí
- Kiểm tra độ bền, chất lượng thiết bị
- Cung cấp các sản phẩm hóa, công nghiệp
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Kĩ Nghệ Que Hàn

Giá hiện tại

-298

0

0

-

1.20

-

0

0.01%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Anh Vũ

Tổng giám đốc

Trịnh Anh Phong

CTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất khí công nghiệp, khí y tế
- Lắp đặt, bảo trì, cung cấp hệ thống khí
- Kiểm tra độ bền, chất lượng thiết bị
- Cung cấp các sản phẩm hóa, công nghiệp

Lịch sử phát triển:

- Năm 1974: Công ty Hơi kỹ nghệ Sovigaz được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập giữa Phân khu Việt Nam S.O.A.E.O và Công Ty Việt Nam Hơi kỹ nghệ.

- Ngày 18/05/1976: Công ty Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn được thành lập theo Quyết định số 229/HC-TCCB ngày 18/05/1976 của Tổng cục Hóa chất.

- Năm 1993: Công ty Hơi kỹ Nghệ Que Hàn được thành lập lại theo Quyết định số 265/QĐ-TCNSDT ngày 22/05/1993 của Bộ Công nghiệp Nặng.

- Năm 2007: Công ty được chuyển thành Công ty TNHH MTV Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn.

- Ngày 23/09/2014: TĐ Hóa chất Việt Nam ban hành Quyết định số 381/QĐ-HCVN về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hơi kỹ Nghệ Que Hàn thành CTCP.

- Ngày 10/11/2014: Công ty TNHH MTV Hơi kỹ Nghệ Que Hàn tổ chức Đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng.

- Ngày 28/01/2015: Công ty hoàn tất thực hiện cổ phần hóa và hoạt động theo hình thức CTCP.

- Ngày 21/05/2015: Công ty trở thành Công ty đại chúng.

- Ngày 03/08/2015: Công ty được Trung tâm lưu ký Chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

- Ngày 23/03/2016: Cổ phiếu Công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán là SVG.

- Ngày 06/04/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của SVG trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 10,100 đồng/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của SVG mới (nhiệm kỳ trung bình 1.7 năm)


Ban giám đốc

3.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của SVG có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 98.16% công ty.