Tin tức & sự kiện

30/01/2023

SVI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

SVI: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

19/01/2023

SVI: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

19/01/2023

SVI: Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục duy trì các giao dịch thương mại, ký kết các hợp đồng kinh tế với các bên có liên quan năm 2023

19/01/2023

SVI: Thông báo thay đổi nhân sự công ty (kèm NQ)

18/01/2023

BCTC 4/2022 SVI - Lợi nhuận tăng 26,57% trong 2022.

21/12/2022

SVI: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

20/12/2022

SVI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1

20/12/2022

SVI: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

24/11/2022

SVI: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

17/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa như sau:

21/10/2022

SVI: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

19/10/2022

SVI: BCTC quý 3 năm 2022

18/10/2022

SVI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

17/10/2022

SVI: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. xác nhận đơn từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT mới

17/10/2022

SVI: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT

17/10/2022

SVI: Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục duy trì các giao dịch thương mại, ký kết các hợp đồng kinh tế với các bên có liên quan năm 2022

30/08/2022

SVI: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/08/2022

SVI: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất bao bì Long Thành

24/08/2022

SVI: Thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra thuế và xử lý vi phạm hành chính về thuế