Tin tức & sự kiện

30/08/2022

SVI: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/08/2022

SVI: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất bao bì Long Thành

24/08/2022

SVI: Thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra thuế và xử lý vi phạm hành chính về thuế

28/07/2022

SVI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

16/06/2022

SVI: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

07/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa như sau:

12/05/2022

SVI: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

06/05/2022

SVI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

05/05/2022

SVI: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021

05/05/2022

SVI: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

05/05/2022

SVI: Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục duy trì các giao dịch thương mại, ký kết các hợp đồng kinh tế với các bên có liên quan năm 2022

13/04/2022

SVI: Báo cáo thường niên năm 2021

25/03/2022

SVI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

02/03/2022

SVI: Thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

01/03/2022

SVI: Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại SVI

21/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã CK: SVI) như sau:

28/01/2022

SVI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

26/01/2022

SVI: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

26/01/2022

SVI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022