DNSE Detail Stock SVI

HOSE: CTCP Bao bì Biên Hòa

Bao bì, đóng gói từ giấy

logo

SVI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

885 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

124 tỷ

Doanh thu

1,513 tỷ

23.55%

9,627.66

0

0.42

-36.34%

15.37%

9.97%

16.76%

13.08%

-

4.56%

26.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

TCG Solutions Pte Ltd

94.11%

Trần Mai Anh

4.88%

Khác

1.01%

Tin tức & Sự kiện