Tin tức & sự kiện

03/02/2023

SVN: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

02/02/2023

SVN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/02/2023

SVN: Báo cáo tài chính quý 4/2022

02/11/2022

Cổ đông lớn của SVN thay nhau thoái vốn

Tổng số lượng cổ phiếu SVN mà các cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (HNX: SVN) bán ra thời gian gần đây là hơn 5.5 triệu cp.

01/11/2022

SVN: Nguyễn Thanh Tùng không còn là cổ đông lớn

01/11/2022

SVN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Bảo Anh

24/10/2022

SVN: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

24/10/2022

SVN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/10/2022

SVN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Bảo Anh

17/10/2022

SVN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Bảo Anh

11/10/2022

SVN: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Chiến đảm nhiệm vai trò Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

07/09/2022

SVN: Lê Thị Hương không còn là cổ đông lớn

07/09/2022

SVN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Tùng

18/08/2022

SVN: Giải trình liên quan đến BCTC soát xét bán niên 2022

18/08/2022

SVN: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022

18/08/2022

SVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

IR AWARDS 2022: Giới thiệu CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (HNX: SVN)

CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (HNX: SVN) là đơn vị đã tham gia các công trình như: Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Nhà máy xi măng La Hiên, nhà máy xi măng Quán Triều, nhà máy thủy điện Nậm khóa.

02/08/2022

SVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

SVN: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Thành viên ủy ban kiểm toán

21/07/2022

SVN: Báo cáo tài chính quý 2/2022