Tin tức & sự kiện

07/09/2022

SVN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Tùng

07/09/2022

SVN: Lê Thị Hương không còn là cổ đông lớn

18/08/2022

SVN: Giải trình liên quan đến BCTC soát xét bán niên 2022

18/08/2022

SVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

IR AWARDS 2022: Giới thiệu CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (HNX: SVN)

CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (HNX: SVN) là đơn vị đã tham gia các công trình như: Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Nhà máy xi măng La Hiên, nhà máy xi măng Quán Triều, nhà máy thủy điện Nậm khóa.

02/08/2022

SVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

SVN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

13/07/2022

IR Awards 2022: Mở Bình chọn IR từ ngày 20/07

Chỉ còn gần một tuần nữa, Chương trình IR Awards 2022 sẽ chính thức bước vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022 với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Top 15 doanh nghiệp dẫn đầu tại các nhóm vốn hóa.

11/07/2022

IR Awards 2022: Công bố 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc vào vòng bình chọn IR

Ngày 11/07/2022, Chương trình IR Awards 2022 công bố danh sách 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022.

07/07/2022

SVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/07/2022

SVN: Điều lệ Công ty thay đổi

05/07/2022

SVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/07/2022

SVN: Bổ nhiệm Ông Đỗ Bảo Anh đảm nhận chức vụ người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

01/07/2022

SVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

06/06/2022

SVN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SVN của CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tháng 6/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tại thư tham dự Đại hội.
          - Nội dung họp: + Báo hoạt động SXKD của Ban Giám Đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
          - Nội dung họp: + Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và kế hoạch chi trả năm 2022. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022
+ Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

16/05/2022

SVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

SVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

SVN: Báo cáo tài chính quý 1/2022