DNSE Detail Stock SVN

HNX: CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam

Dược phẩm

logo

SVN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

63.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.61 tỷ

Doanh thu

98.19 tỷ

0.28%

28.98

0

0.11

0%

0.27%

0.25%

1.41%

2.94%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia Holding

23.81%

CTCP Tập đoàn Đầu tư tài chính MYA Capital

9.52%

Trương Huy Tâm

6.05%

Đỗ Bảo Anh

4.9%

Khác

55.72%

Tin tức & Sự kiện