Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 SVT - Lợi nhuận giảm 26,34% trong 2022.

18/01/2023

SVT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

SVT: Giải trình chênh lệch BCTC quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

04/01/2023

SVT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2023

21/10/2022

SVT: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT (kèm quy chế)

13/10/2022

SVT: Giải trình chênh lệch BCTC quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

13/10/2022

SVT: Giải trình chênh lệch BCTC riêng quý 03/2022 so với quý 03/2021

13/10/2022

SVT: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

25/08/2022

SVT: Bổ sung thông tin trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

15/08/2022

SVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

SVT: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

08/08/2022

Giao dịch bổ sung - 3,473,795 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông như sau:


01/08/2022

SVT: Thông báo thay đổi vốn điều lệ trong điều lệ công ty

01/08/2022

SVT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18

28/07/2022

SVT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

SVT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

28/07/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,473,795 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

27/07/2022

SVT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022

26/07/2022

SVT: Quyết định thay đổi niêm yết

18/07/2022

SVT: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021