Tin tức & sự kiện

25/08/2022

SVT: Bổ sung thông tin trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

15/08/2022

SVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

08/08/2022

Giao dịch bổ sung - 3,473,795 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông như sau:


28/07/2022

SVT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

SVT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

28/07/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,473,795 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

27/07/2022

SVT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022

27/07/2022

SVT: Quyết định thay đổi niêm yết

18/07/2022

SVT: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

12/07/2022

SVT: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021

12/07/2022

SVT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021 và các vấn đề liên quan

12/07/2022

SVT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

06/07/2022

SVT: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Thu

04/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (mã CK: SVT) như sau:

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

18/06/2022

SVT chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%

CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (Savitech, HOSE: SVT) mới đây đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cổ tức 2021. 

18/06/2022

SVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng cổ phiếu

17/06/2022

SVT: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

14/06/2022

SVT: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm tài chính 2021

11/06/2022

SVT: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn America LLC