Tin tức & sự kiện

30/01/2023

Thị trường điều chỉnh, khối ngoại tranh thủ mua ròng gần 800 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán đối diện áp lực chốt lời sau nhiều phiên tăng điểm. Xếp tiếp theo danh sách bán ròng còn có KDC (24 tỷ đồng), VNM (23 tỷ đồng) và VCB (22 tỷ). Trên HNX, khối ngoại mua ròng 27 tỷ đồng IDC được khối ngoại mua ròng với 20 tỷ đồng, ngoài ra dòng vốn ngoại còn tìm tới PLC, PVS, SHS,... với giá trị mua ròng từ vài tỷ đồng.

21/10/2022

SWC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

SWC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

18/08/2022

SWC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

SWC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

12/08/2022

SWC: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Bảo Ngọc

30/07/2022

SWC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

SWC: Bổ nhiệm Ông Phạm Hải Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

19/07/2022

SWC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

SWC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

13/07/2022

SWC: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

06/07/2022

SWC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/05/2022

SWC: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Cẩm Tú giữ chức Người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT từ 19/05/2022

16/05/2022

SWC: Thay đổi nhân sự

12/05/2022

SWC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

SWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2022

SWC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

SWC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

20/04/2022

SWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

SWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông