DNSE Detail Stock SWC
SWC

SOWATCO

UPCOM: Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

30/01/2023

CẬP NHẬT

30/01/2023

Tổng quan

Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Vận tải, cơ khí
- Xây dựng công trình
- Xuất nhập khẩu
- Tư vấn thiết kế
- Kinh doanh các dịch vụ khác...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của SOWATCO

Giá hiện tại

3,075

0

0

-

0.75

-

0

0.18%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đặng Doãn Kiên

Tổng giám đốc

Đặng Vũ Thành

Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Vận tải, cơ khí
- Xây dựng công trình
- Xuất nhập khẩu
- Tư vấn thiết kế
- Kinh doanh các dịch vụ khác...

Lịch sử phát triển:

- Tháng 08/1975: Tiền thân Công ty là Cục Đường sông Miền Nam thành lập.

- Năm 1996: Thành lập TCT Đường sông Miền Nam hoạt động theo mô hình TCT 90.

- Ngày 26/05/2003: Tổng Công ty Đường sông Miền Nam được chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- Ngày 04/07/2008: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 854/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Đường sông Miền Nam. .

- Ngày 09/06/2009: Chính thức chuyển đổi thành Tổng công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam. .

- Tháng 03/2016: Tổng Công ty đã chuyển đổi cơ cấu cổ đông từ sở hữu Nhà nước chiếm đa số sang loại hình doanh nghiệp không còn vốn sở hữu Nhà nước.

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của SWC mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

3.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của SWC có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 93.33% công ty.