Tin tức & sự kiện

31/01/2023

TAW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

TAW: Ký phụ lục Hợp đồng vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

26/12/2022

TAW: Quyết định Hội đồng quản trị ban hành Quy chế tài chính sửa đổi

21/12/2022

TAW: Ký phụ lục Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

07/12/2022

TAW: Ký Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (cổ đông chiếm 65% vốn điều lệ Công ty)

08/11/2022

TAW: Ký phụ lục Hợp đồng với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (cổ đông chiếm 65% vốn điều lệ)

07/11/2022

TAW: Ký Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

29/09/2022

TAW: Ký hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

28/09/2022

TAW: Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/09/2022

TAW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/09/2022

TAW: Ký Hợp đồng tư vấn quản lý công tác đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

05/09/2022

TAW: Ký Hợp đồng phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước năm 2022 với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

31/08/2022

TAW: Công bố thông tin về Hợp đồng Tư vấn quản lý đối với công tác đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

04/08/2022

TAW: Ký Hợp đồng Tư vấn quản lý công tác đầu tư xây dựng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

22/07/2022

TAW: Công bố thông tin ký Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

22/07/2022

TAW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/07/2022

TAW: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

04/07/2022

TAW: Công bố thông tin việc ký Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước và Phụ lục hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAW của CTCP Cấp nước Trung An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 09%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài chính CTCP Cấp nước Trung An (số 5, đường số 9, phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM, điện thoại (028) 35885672) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 06/07/2022 (vui lòng đem theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/06/2022

TAW: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022