Tin tức & sự kiện

27/07/2023

TAW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/06/2023

TAW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

09/06/2023

TAW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/05/2023

TAW: Công ty TNHH Thương mại N.T.P - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 792,500 CP

29/05/2023

TAW: Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên HĐQT - đã bán 792,500 CP

19/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,050 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAW của CTCP Cấp nước Trung An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài chính CTCP Cấp nước Trung An (số 5, đường số 9, phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM, điện thoại (028 35885672) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 19/06/2023 (vui lòng đem theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân).năm 2022

19/05/2023

TAW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/05/2023

TAW: Công ty TNHH Thương mại N.T.P - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 792,500 CP

17/05/2023

TAW: Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 792,500 CP

12/05/2023

TAW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2022

05/05/2023

TAW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 TAW - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 8 tỷ đồng.

12/04/2023

TAW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao Giám đốc ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV các hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước

31/03/2023

TAW: Báo cáo thường niên 2022

29/03/2023

TAW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2023

TAW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/03/2023

TAW: Báo cáo tài chính năm 2022

08/03/2023

TAW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/03/2023

TAW: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

28/02/2023

TAW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023